SHOPPING CART

Retourneren en annuleringsrecht

annuleringsvoorwaarden + annuleringsformulier & Vrijwillig terugkeerbeleid

--------------------

annuleringsvoorwaarden + annuleringsformulier

--------------------

consumenten hebben recht op een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtstransactie aangaat voor doeleinden die niet in overwegende mate aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 30 dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen EUZIEL International GmbH, Lüschershofstraße 70, 45356 Essen, Duitsland, Tel.: +49 (0)2302 9886610 , Fax: +49 (0)2302 9886612 , E-mail:   support@songmicshome.nl   ) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) op de hoogte van uw besluit de overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen herroeping

Als u deze overeenkomst annuleert, zullen wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief bezorgkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere wijze van levering dan de goedkoopste door ons aangeboden standaardlevering), onmiddellijk en op uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onmiddellijk aan ons te retourneren of te overhandigen en in ieder geval niet later dan 30 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van deze overeenkomst. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de deadline van 30 dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen. De directe kosten voor het retourneren van goederen die vanwege hun aard normaal gesproken niet per post naar ons kunnen worden teruggezonden (verzending van goederen) worden voor elk van deze goederen op maximaal ongeveer 70 euro geschat.

U bent uitsluitend aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of tussentijds vervallen van het

herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wiens enige woon- en afleveradres op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie ligt .

Algemene informatie

1) Voorkom beschadiging en vervuiling van de goederen. Stuur de goederen alstublieft in de originele verpakking, met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen, naar ons terug. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, zorg dan voor voldoende bescherming tegen transportschade met een geschikte verpakking.

2) Stuur de goederen niet franco naar ons terug.

3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde paragrafen 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

--------------------

B. Herroepingsformulier

--------------------

Wilt u de overeenkomst herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

tot

EUZIEL International GmbH

Lüschershofstraße 70

45356 Essen

Duitsland

fax:  +49 (0)2302 9886612

E-mail:  support@songmicshome.nl

Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Besteld op (*)____________________/ ontvangen op (*)__________________

________________________________________________________________

Naam van de consument(en)

________________________________________________________________

Adres van de consument(en)

________________________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren melding)

________________________________________________________________

Datum

(*) Schrap waar van toepassing

________________________________________________________________

--------------------

Vrijwillig terugkeerbeleid

--------------------

Onverminderd uw wettelijke rechten, verlenen wij u vrijwillig het volgende recht op retour:

U kunt bij ons gekochte goederen binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende goederen aan ons retourneren, op voorwaarde dat de goederen compleet zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin u ze heeft ontvangen.

Wij verlenen u dit retourrecht echter niet met betrekking tot goederen waarvoor het wettelijke herroepingsrecht is uitgesloten. Bovendien kan dit retourrecht niet meer worden uitgeoefend voor goederen waarvoor het wettelijke herroepingsrecht op het moment van retournering al voortijdig is verlopen - dus niet alleen vanwege het verstrijken van de termijn.

Indien een dergelijke reden van uitsluiting of verval voor onze goederen in aanmerking komt, wordt dit vermeld in de bovenstaande annuleringsvoorwaarden onder het kopje “Uitsluiting of vroegtijdige verval van het herroepingsrecht”.

De goederen moeten worden geretourneerd naar het retouradres dat is vermeld in het annuleringsbeleid hierboven. Om aan de retourtermijn te voldoen, volstaat het om de goederen vóór het verstrijken van de retourtermijn naar dit adres te sturen.

Bespaar 18 €

Schrijf je nu in voor de SONGMICS HOME nieuwsbrief en ontvang een voucher van €18.

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december
Niet genoeg artikelen beschikbaar. Nog maar [max] over.
winkelmand

Uw winkelwagen is leeg.

Ga terug naar de winkel

Bestelnotitie toevoegen Bestelnotitie bewerken
Schat de verzendkosten
Voeg een voucher toe

Schat de verzendkosten

Voeg een voucher toe

De vouchercode werkt op de afrekenpagina