SHOPPING CART

Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave

------------------

1. Toepassingsgebied

2. Totstandkoming overeenkomst

3. Herroepingsrecht

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden

6. Eigendomsvoorbehoud

7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

8. Inwisseling van

actievouchers

9. Toepasselijk recht

10. Plaats van jurisdictie

11. Alternatieve geschillenbeslechting

 

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna “AV”) van EUZIEL International GmbH (hierna “Verkoper”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna “Klant”) met de verkoper heeft met betrekking tot de algemene voorwaarden die zijn overeengekomen door de verkoper van de goederen die in zijn online winkel worden gepresenteerd. Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtstransactie aangaat voor doeleinden die niet overwegend kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer in de zin van deze Algemene Voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

 

2) Totstandkoming overeenkomst

2.1De productbeschrijvingen in de onlineshop van verkoper vormen geen bindend aanbod van verkoper, maar dienen eerder om een bindend aanbod van de klant te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat in de onlineshop van de verkoper is geïntegreerd. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces voltooit. De klant kan het bod ook via e-mail of online contactformulier aan de verkoper doorgeven.

2.3 Verkoper kan het bod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden, aldus

- door het sturen van een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) aan de klant, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of

- door het afleveren van de bestelde goederen bij de klant, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of

- door de klant te vragen na het plaatsen van de bestelling te betalen.

Indien meerdere van voornoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop één van voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na het verzenden van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de hiervoor genoemde termijn aanvaardt, wordt dit aangemerkt als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Indien u de betaalmethode “PayPal Express” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal”), onderworpen aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua /useragreement-full of - als de klant geen PayPal-account heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/n l/webapps/mpp/ua/ privacywax- vol. Als de klant tijdens het online bestelproces “PayPal Express” als betaalmethode selecteert, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door op de knop te klikken die het bestelproces voltooit. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces initieert door op de knop te klikken die het bestelproces voltooit.

2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de contracttekst na het sluiten van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen en na het verzenden van de bestelling in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail, fax of brief) naar de klant verzonden. Verder zal de verkoper de contracttekst niet ter beschikking stellen. Als de klant vóór het verzenden van zijn bestelling in de onlineshop van de verkoper een gebruikersaccount heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en zijn voor de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount gratis toegankelijk door de bijbehorende gegevens te verstrekken inloggegevens.

2.6 Voordat de klant de bestelling bindend verzendt via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel om invoerfouten beter te detecteren kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, die de weergave op het scherm vergroot. Als onderdeel van het elektronische bestelproces kan de klant zijn gegevens corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces voltooit.

2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend de Duitse taal beschikbaar.

2.8 Orderverwerking en contact vinden doorgaans plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat hij heeft opgegeven om de bestelling te verwerken correct is, zodat e-mails verzonden door de verkoper op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant er bij het gebruik van SPAM-filters voor zorgen dat alle e-mails verzonden door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

 

2.9 Door akkoord te gaan met de SMS-marketing van de Verkoper bij het afrekenen en een bestelling te plaatsen of door u te abonneren via onze abonnementstools, gaat u akkoord met het ontvangen van terugkerende SMS-meldingen (voor uw bestelling, inclusief herinneringen aan afgebroken aankopen), tekstmarketing - Aanbiedingen en transactionele teksten ontvangen, inclusief verzoeken voor beoordelingen van ons, zelfs als uw mobiele telefoonnummer is geregistreerd op een staats- of federale bel-me-niet-lijst. De frequentie van berichten varieert. Toestemming is geen aankoopvoorwaarde.
Als u zich wilt afmelden voor SMS-marketingberichten en -meldingen, antwoord dan STOP op elk mobiel bericht dat wij sturen of gebruik de afmeldlink die wij in elk van onze berichten verstrekken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat er alternatieve methoden voor het afmelden kunnen worden gebruikt, zoals: Het gebruik van andere woorden of verzoeken, zoals het gebruik van andere woorden of verzoeken, wordt niet beschouwd als een geschikte manier om u af te melden. Wij brengen geen kosten in rekening voor de Service, maar u bent verantwoordelijk voor eventuele kosten en vergoedingen die uw mobiele provider voor sms-berichten in rekening brengt. Er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn.
Als u vragen heeft, kunt u HELP sms'en naar het nummer waar u de berichten van heeft ontvangen. U kunt ook contact met ons opnemen via
Wij hebben het recht om de telefoonnummers of verkorte nummers die wij gebruiken om de Dienst te exploiteren op elk moment te wijzigen. In dergelijke gevallen wordt u geïnformeerd. U gaat ermee akkoord dat alle berichten die u verzendt naar een telefoonnummer of shortcode die wij wijzigen, inclusief eventuele STOP- of HELP-verzoeken, mogelijk niet worden ontvangen, en dat wij niet aansprakelijk zijn voor het voldoen aan eventuele verzoeken in dergelijke berichten.
Voor zover toegestaan door de wet, gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele mislukte, vertraagde of verkeerd geadresseerde levering van informatie verzonden via de Dienst, eventuele fouten in dergelijke informatie en/of enige actie die u onderneemt op basis van de informatie over het al dan niet uitvoeren van de dienst.
Uw recht op gegevensbescherming is belangrijk voor ons. U kunt ons privacybeleid bekijken op https://songmicshome.nl/pages/privacy-policy om te leren hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

 

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben doorgaans een herroepingsrecht.

3.2 Nadere informatie over het herroepingsrecht vindt u in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woon- en afleveradres zich op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden. geconcludeerd.

 

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van verkoper, zijn de genoemde prijzen totaalprijzen en inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de kosten voor het overmaken van geld via kredietinstellingen (bijvoorbeeld overdrachtskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijvoorbeeld douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ontstaan in verband met de geldoverdracht, zelfs als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsmogelijkheid(en) wordt(en) aan de klant meegedeeld in de onlineshop van verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, dient betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te geschieden, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Bij betaling via een door PayPal aangeboden betaalmethode wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderworpen aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua /useragreement-full of - als de klant geen PayPal-account heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/ privacywax- vol.

 

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Goederen worden geleverd door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het bij de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres doorslaggevend.

5.2 Voor goederen die door een expediteur worden geleverd, vindt de levering plaats "franco curbside", dat wil zeggen op de openbare stoep die het dichtst bij het afleveradres ligt, tenzij anders vermeld in de verzendinformatie in de online shop van de verkoper en tenzij anders overeengekomen.

5.3 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper daardoor moet maken. Dit geldt niet voor de verzendkosten als de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, zijn de verzendkosten voor retourzending onderworpen aan de bepalingen die zijn vastgelegd in het annuleringsbeleid van de verkoper.

5.4 Zelf ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

 

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien verkoper vooruitbetaling doet, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

 

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Indien het gekochte artikel gebrekkig is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

7.2 Voor gebruikte goederen geldt dat hiervan wordt afgeweken: Claims wegens gebreken zijn uitgesloten indien het gebrek pas optreedt na één jaar na levering van de goederen. Gebreken die binnen één jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn worden geclaimd. De verkorting van de aansprakelijkheidstermijn naar één jaar geldt echter niet voor

- voor zaken die volgens het normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebreken ervan hebben veroorzaakt,

- voor de aanspraken van de klant op schadevergoeding en onkostenvergoeding, evenals

- in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze verborgen heeft gehouden.

7.3 Indien de klant handelt als consument wordt hij verzocht over geleverde goederen met zichtbare transportschade bij de bezorger te klagen en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant hieraan niet voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

 

8) Inwisseling van

promotievouchers

8.1 Vouchers die door verkoper gratis worden uitgegeven in het kader van acties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna “actievouchers”) kunnen alleen worden ingewisseld in de onlineshop van verkoper en alleen in de gespecificeerde periode.

8.2 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de voucheractie indien uit de inhoud van de actievoucher een overeenkomstige beperking voortvloeit.

8.3 Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Facturering achteraf is niet mogelijk.

8.4 Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld.

8.5 De waarde van de goederen dient minimaal gelijk te zijn aan het bedrag van de actievoucher. Een eventueel resterend saldo wordt door de verkoper niet terugbetaald.

8.6 Indien de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan er gekozen worden voor één van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden om het verschil te betalen.

8.7 Het saldo van een actievoucher wordt niet in contanten of rente uitbetaald.

8.8 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de met de actievoucher betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.9 De actievoucher is overdraagbaar. De verkoper kan betalingen met bevrijdende werking doen aan de betreffende houder, die de actievoucher in de onlineshop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet als de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van het ontbreken van de bevoegdheid, het onvermogen of het ontbreken van de bevoegdheid om de betreffende eigenaar te vertegenwoordigen.

 

9) Toepasselijk recht

9.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de wetten inzake de internationale koop van roerende goederen. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn of haar gewone verblijfplaats heeft.

9.2 Deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht is voorts niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woon- en afleveradres is buiten de Europese Unie op het moment dat het contract wordt gesloten.

 

10) Plaats van jurisdictie

Indien de klant optreedt als handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een speciaal fonds van publiek recht gevestigd in de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de vestigingsplaats van de verkoper. Als de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigd is, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, indien het contract of de claims die uit het contract voortvloeien, kunnen worden toegerekend aan de professionele of commerciële activiteit. In bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de klant.

 

11) Alternatieve geschillenbeslechting

11.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link:  https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform fungeert als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstverleningsovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

11.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Bespaar 18 €

Schrijf je nu in voor de SONGMICS HOME nieuwsbrief en ontvang een voucher van €18.

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december
Niet genoeg artikelen beschikbaar. Nog maar [max] over.
winkelmand

Uw winkelwagen is leeg.

Ga terug naar de winkel

Bestelnotitie toevoegen Bestelnotitie bewerken
Schat de verzendkosten
Voeg een voucher toe

Schat de verzendkosten

Voeg een voucher toe

De vouchercode werkt op de afrekenpagina